My USA

Twoja brama na rynek amerykański


UA UA EN EN EE EE

C-Corporation

Korporacja to prawna forma organizacji osób i zasobów materialnych, zabiezpieczona przez państwo, w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Korporacja jest własnością akcjonariuszy, Rada Dyrektorów zarządza biznesem, a wybrane osoby zarządzają codzienną działalnością. Korporacja musi przestrzegać przepisów dotyczących podatku dochodowego i regularnie rozliczać podatki.

Korporacja, określana również jako Standard Corporation, C-Corporation lub Regular Corporation, może mieć nieograniczoną liczbę akcjonariuszy, w tym obywateli zagranicznych, może być publiczna (gdy akcje są oferowane do publicznej sprzedaży) lub prywatna (gdy akcje nie są sprzedawane publicznie). Zwykle akcje korporacji są w posiadaniu założycieli, członków zarządu i prywatnych inwestorów, takich jak inwestorzy venture capital, którzy mogą albo nie mogą znajdować się w radzie dyrektorów.

C-Corporation jest najczęstszym rodzajem inkorporacji. C Corporation jest uważana za firmę państwową. Rejestracja jest dokonywana przez władze państwowe i musi być zgodna z prawem korporacyjnym w Stanie, w którym jest zarejestrowana.

Korporacja zapewnia swoim akcjonariuszom ochronę przed zobowiązaniami korporacji, stąd termin „ograniczona odpowiedzialność”. Jednak korporacje C mają również tak zwane „podwójne opodatkowanie” - najpierw korporacja jest opodatkowana od swoich zysków, a następnie akcjonariusze są opodatkowani od otrzymywanych przez nich wypłat, takich jak wypłaty z tytułu udziału w zyskach lub dywidendy.

Dla rejestracji musisz zarejestrować nazwę firmy, złożyć akt założycielski i zapłacić komisję. Będziesz także musiał stworzyć regulamin korporacyjny i zorganizować spotkanie zarządu.

Dlaczego mam rejestrować się?


Inkorporacja jest jednym z najlepszych sposobów ochrony aktywa podczas prowadzenia działalności. Większość ludzi decyduje się na rejestracje z tego powodu, ale nie jest to jedyna zaleta.

Na przykład posiadanie korporacji może zaoszczędzić pieniądze z podatków, pozwala na większą elastyczność biznesową, zmniejsza szanse na audyt, zapewnia narzędzia do lepszej wyszczególnienia i sprawia, że pozyskiwanie kapitału jest mniej skomplikowane.

Zalety inkorporacji


 • Ograniczona odpowiedzialność: Korporacja jest podmiotem prawnym, który istnieje niezależnie od swoich właścicieli lub akcjonariuszy. Z pewnymi wyjątkami, akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za długi i zobowiązania korporacji ani z jakiejkolwiek sprawy sądowej, w której korporacja jest stroną pozwaną. Pewna forma ubezpieczenia może być nadal konieczna, ale rejestracja zapewnia dodatkową ochronę (zwaną także „zasłoną korporacyjną”).
  Co to jest ograniczona odpowiedzialność i dlaczego jest ważna?
 • Oszczędności podatkowe: Staranne planowanie wydatków biznesowych może skutkować niższymi ogólnymi stawkami podatkowymi. Istnieje wiele ulg podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach rejestracji, w zależności od dochodu z działalności gospodarczej. Nawet jeśli Twoja młoda firma wkrótce stanie się całkiem dochodowa, korporacja ma prawo do wielu odliczeń, które nie byłyby dla Ciebie dostępne, co skutkuje znacznymi oszczędnościami podatkowymi. Przykładem takiego kosztu mogą być pensje Twoich pracowników i Twoje.
 • Zmniejsza prawdopodobieństwo kontroli IRS (audyt): Zmniejsza prawdopodobieństwo kontroli IRS (audyt): Przedsiębiorstwa niezarejestrowane, którzy są na wyższych poziomach dochodów brutto, są celem wielu audytów IRS. Spółki zarejestrowane mają znacznie niższy wskaźnik kontroli, nawet jeśli mają wysoki poziom dochodów.
 • Anonimowość: W zależności od stanu, w którym zdecydujesz się na rejestracje, korporacja może zostać założona w taki sposób, że akcjonariusze/właściciele pozostaną anonimowi. Często ten sam poziom anonimowości można zapewnić pracownikom i dyrektorom.
 • Dodatkowe zaufanie: Struktura korporacyjna ma stabilność i zaufanie, nawet jeśli jest to firma z tylko jednym akcjonariuszem i pracownikiem.
 • Łatwiejszy dostęp do finansowania kapitałowego: W przypadku korporacji znacznie łatwiej jest przyciągnąć inwestorów poprzez sprzedaż akcji.
 • Łatwiejsze przeniesienie własności: Własność korporacji może zostać przeniesiona bez znacznego zakłócenia działalności poprzez sprzedaż akcji. W ten sposób zmniejsza się zapotrzebowanie na złożoną dokumentację prawną.
 • Elastyczność posiadania akcji: Posiadanie akcji zapewnia elastyczność potrzebną między innymi do efektywnego kapitalizowania firmy lub zatrzymania kluczowych pracowników. Aby jeszcze bardziej wykorzystać biznes, odnosząca sukcesy C-Corporation może zostać upubliczniona w procesie zwanym pierwszą ofertą publiczną (IPO). Możesz także emitować akcje lub opcje na akcje swoim kluczowym pracownikom, „wiążąc” ich z firmą, a tym samym zatrzymując (powszechne między innymi w branży hi-tech).
 • Długowieczność: Zarząd prowadzi korporację, a nie właściciela. Oznacza to, że formacja korporacyjna może trwać dłużej niż firma właścicielska, taka jak LLC.

Główne wady C-Corporation


C-Korporacje mają pewne wady. Główną wadą jest fakt, że zysk korporacji C jest opodatkowany na rzecz korporacji w momencie jej osiągnięcia, a korporacja nie otrzymuje odliczenia podatkowego, gdy wypłaca dywidendy akcjonariuszom. Następnie, gdy dywidendy są wypłacane akcjonariuszom, są one ponownie opodatkowane na poziomie akcjonariuszy. Zjawisko to nazywane jest „podwójnym opodatkowaniem”.

Podobnie, gdy C-Corporation ma stratę, jej akcjonariusze nie mogą odliczyć jej od swoich dochodów osobistych.

Gotowy do rozpoczęcia działalności?